అదిరింది మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్     2017-11-16   04:29:54  IST  Raghu V

Nizam – 1.45 Cr
Ceded – 0.63 Cr
UA – 0.66 Cr
East – 0.41 Cr
West – 0.26 Cr
Krishna – 0.48 Cr
Guntur – 0.44 Cr
Nellore – 0.18 Cr

Telugu states total share – 4.51 cr

* Dropped after a super weekend.
* Rights were sold at 4.50cr. Breakeven done.
* Anything from here, profits for the distributors.
* Second biggest grosser for Vijay in Telugu states (Snehitudu at No.1 with over 6.50 cr share)