'మతం మార్చాలి అనే బదులు...చదువు చెప్పు.!' సంచలనం రేపుతున్న 'మాధవి లతా' ఫేస్బుక్ పోస్ట్.!  

Actress Madhavi Latha Facebook Post Create Sensation-

Listen to the Ten Minutes of God's Word to see how a woman promotes Christianity come to the Hindus' home. In the end, it was a fight with a young man. This video was shared by actress Ankur Madhavi Lata on Facebook.

No Sami is this poor man.

If you want you to worship God. Love.

. Like this house? What's wrong If you are not stupid ... what god it is that worship God is worshiping ... it would be better to put on social evils of the day ... Negative forces in the country will be reduced to the time to change the religion to four poor children.

..

..

..

దేవుడి వాక్యం ఓ పది నిముషాలు చెప్తాను వినండి అంటూ హిందువుల ఇంటికి వచ్చి క్రైస్తవ మతాన్ని ఓ మహిళ ఎలా ప్రమోట్ చేస్తుందో చూడండి. చివరికి ఓ యువకుడితో గొడవ పెట్టుకుంది. ఈ వీడియోని నటి యాంకర్ మాధవి లతా ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేసారు...

'మతం మార్చాలి అనే బదులు...చదువు చెప్పు.!' సంచలనం రేపుతున్న 'మాధవి లతా' ఫేస్బుక్ పోస్ట్.!-Actress Madhavi Latha Facebook Post Create Sensation

ఏందీ సామి ఈ దరిద్రం

నీకు నచ్చితే నువ్వు దేవుడిని పూజించుకో.

ప్రేమించుకో

ఇలా ఇల్లు ఇల్లు తిరుగుడు ఏందీ ? చెప్పుడు ఏందీ? వింత విడ్డురం కాకపోతే …ఈ దరిద్రం ఏంది దేవుడు అంటే ఎవరికీ వాళ్ళు పూజించుకునేది ఆరాధించేది … ఇంతోటి టైం సోషల్ ఈవిల్స్ మీద పెడితే బాగుండేది …. దేశం లో ఉండే నెగటివ్ ఫోర్సెస్ తగ్గుతాయిమతం మార్చాలి అనేదానికి పెట్టె టైంనలుగురు పేద పిల్లలకి ఇంటికెళ్లి చదువు చెప్పొచ్చుగా

మాధవి గారు అన్న మాటలు నిజమేనా.? మీరు సమర్థిస్తున్నారా.? కామెంట్స్ లో తెలపండి...

!