జగన్ పై దాడి : ఆ విషయాలు చెబితే నా తమ్ముడిని చంపేస్తారేమో ..?  

Accused Srinivas Sister Ratnakumari Comments On Jagan Attack-

\ 'Jagan was attacked by someone with my brother. Who told you that they were threatening to kill my brother. That's why he does not say. It is hoped that the money will be given to this work. With that money, he thinks it's a land. That's why they did what they said ... \ '... \' we did not expect my brother to screw that way.

.

  • ‘జగన్ పై నా తమ్ముడితో ఎవరో కావాలనే దాడి చేయించారు. ఎవరు చేయించారో చెబితే. వాళ్లు నా తమ్ముడిని చంపేస్తామని బెదిరించి ఉంటారు.

  • జగన్ పై దాడి : ఆ విషయాలు చెబితే నా తమ్ముడిని చంపేస్తారేమో ..?-Accused Srinivas Sister Ratnakumari Comments On Jagan Attack

  • అందుకే వాడు చెప్పడం లేదేమో. డబ్బులు ఇస్తామని ఆశపెట్టి ఈ పని చేయించి ఉంటారు.

  • ఆ డబ్బుతో భూమి కొందామని అనుకొని ఉంటాడు. అందుకే వాళ్లు చెప్పినట్లు చేశాడేమో’… ‘నా తమ్ముడి ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగడతాడని మేము ఊహించలేదు.

    Accused Srinivas Sister Ratnakumari Comments On Jagan Attack-

    ఈ పనికి పురమాయించిన వారు ఇప్పుడు వాడిని చంపేస్తారేమోననే భయం మా అందర్నీ వెంటాడుతోంది. ఎవరో చేయించిన పనికి నా తమ్ముడు ఇలా బలైపోయాడు.

  • నేను కళ్లారా చూసే దానిని. వాడు చిన్న ఫోన్‌ వాడే వాడు.

  • మరి తొమ్మిది ఫోన్‌లు మార్చాడంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. అంటూ … వైసీపీ అధినేత జగన్ పై దాడి చేసిన నిందితుడు శ్రీనివాస్ సోదరి రత్నకుమారి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది.