వారంలో ఈ రోజు ఇంటికి ఈ వస్తువులు తెస్తే కోరి దరిద్రం తెచ్చుకున్నట్టే  

8 Things You Should Not Buy On Saturdays-

 • ప్రతి రోజు ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులను కొని తెస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా చాలమంది ఎప్పుడు గుర్తుకు వస్తే అప్పుడు కొని తెచ్చేస్తూ ఉంటారు.

 • వారంలో ఈ రోజు ఇంటికి ఈ వస్తువులు తెస్తే కోరి దరిద్రం తెచ్చుకున్నట్టే-

 • అయితకొన్ని రోజుల్లో కొన్ని వస్తువులను కొని తేకూడదు. ఆలా తేవటం వలన కోరసమస్యలను కొని తెచ్చుకున్నట్టే.

 • ముఖ్యంగా శనివారం రోజున కొన్నవస్తువులను అసలు కొని ఇంటికి తేకూడదు. ఆలా చేస్తే సమస్యలు రావటమే కాకుండదరిద్రం కూడా చుట్టుకుంటుంది.

 • ఇప్పుడు ఆ వస్తువులను తెలుసుకుంటే సమస్యనుండి బయట పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

 • శనివారం నాడు ఉప్పు కొని ఇంటికి తెస్తే ఆ వ్యక్తి దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంటాడు

  శనివారం నాడు వంకాయ కొంటె దరిద్రం. అదే దానం చేస్తే చాలా మంచిది.

 • శనివారం నల్ల మిరియాలు కొంటే మన ఇంటిలోకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది.

  నల్ల నువ్వులను కొనటం వలన మనం అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగక ఆటంకాలు వస్తాయి.

  నల్లని బట్టలను కొని ఇంటికి తెస్తే కోరి దారిద్య్రాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకున్నట్టే.

 • నల్లని చెప్పులు కొని వేసుకుంటే, ఆ చెప్పులు వేసుకొని ఏ పని చేసిన జరగదు.

  శనివారం నాడు ఇనుము వస్తువులను కొంటె ఆర్ధికముగా నష్టపోతాం.

 • అందుకే మపెద్దవారు మోటార్ సైకిల్,కారు వంటివి శనివారం కొనవద్దని చెప్పుతూ ఉంటారు.

  ఆవాలు కూడా దారిద్య్రాన్ని మోసుకువస్తుంది.

 • అందువల్ల శనివారం అవాలునకొని ఇంటికి తేకూడదు.

  చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఈ వస్తువులను శనివారం కొని ఇంటికి తేకుండా జాగ్రత్త పదండి.