వారంలో ఈ రోజు ఇంటికి ఈ వస్తువులు తెస్తే కోరి దరిద్రం తెచ్చుకున్నట్టే  

8 Things You Should Not Buy On Saturdays-

అదే దానం చేస్తే చాలా మంచిది.శనివారం నల్ల మిరియాలు కొంటే మన ఇంటిలోకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది.నల్ల నువ్వులను కొనటం వలన మనం అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగక ఆటంకాలు వస్తాయి..

8 Things You Should Not Buy On Saturdays---

నల్లని బట్టలను కొని ఇంటికి తెస్తే కోరి దారిద్య్రాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకున్నట్టే.నల్లని చెప్పులు కొని వేసుకుంటే, ఆ చెప్పులు వేసుకొని ఏ పని చేసిన జరగదు.శనివారం నాడు ఇనుము వస్తువులను కొంటె ఆర్ధికముగా నష్టపోతాం.

చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఈ వస్తువులను శనివారం కొని ఇంటికి తేకుండా జాగ్రత్త పదండి.