ఈ 7 వస్తువులను శివునికి సమర్పిస్తే కోరి కష్టాలు తెచ్చుకున్నట్టే...అవి ఏమిటో చూడండి  

7 Things That Should Never Be Offered On A Shivling-

పరమ శివుని ప్రతి రూపం శివలింగం. శివ లింగంను సరైన ఆచార వ్యవహారాలతపూజిస్తేనే మనం కోరిన వరాలను పరమ శివుడు ప్రసాదిస్తారు. శివలింగంనపూజించినప్పుడు తప్పనిసరిగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి...

ఈ 7 వస్తువులను శివునికి సమర్పిస్తే కోరి కష్టాలు తెచ్చుకున్నట్టే...అవి ఏమిటో చూడండి-

లేకపోతే దేవదేవుని ఆగ్రహానికి గురి కావాల్సి వస్తుంది. శివ పురాణం ప్రకారం కొన్నవస్తువులను శివునికి సమర్పించకూడదు. వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

పసుపు

మరి శివలింగం పరమశివునికి ప్రతిరూపం.

తులసి

కొబ్బరి నీళ్లు

చంపా

కుంకుమ తిలకం

సమర్పించే దేన్నీ మీరు తినవద్దు లేదా తాగవద్దు

అదచెడ్డశకునాన్ని తేవటమే కాకుండా అదృష్టం,డబ్బు దూరం అవుతాయి. అంతేకాఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

జలధార

జలధార లేకుండా శివలింగాన్ని పూజిస్తే, అది నెగటివశక్తులను ఆకర్షిస్తుంది.