ఈ 7 వస్తువులను శివునికి సమర్పిస్తే కోరి కష్టాలు తెచ్చుకున్నట్టే...అవి ఏమిటో చూడండి  

 • పరమ శివుని ప్రతి రూపం శివలింగం. శివ లింగంను సరైన ఆచార వ్యవహారాలతో పూజిస్తేనే మనం కోరిన వరాలను పరమ శివుడు ప్రసాదిస్తారు. శివలింగంను పూజించినప్పుడు తప్పనిసరిగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఆ దేవదేవుని ఆగ్రహానికి గురి కావాల్సి వస్తుంది. శివ పురాణం ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను శివునికి సమర్పించకూడదు. వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

 • పసుపు
  పసుపును ప్రతి పూజలోను ఉపయోగిస్తాం. కానీ శివుని పూజలో మాత్రం ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే పసుపు స్త్రీల అందాన్ని పెంచే వస్తువుగా పేరు పొందింది. మరి శివలింగం పరమశివునికి ప్రతిరూపం.

 • తులసి
  శివ లింగాన్ని పుజించే సమయంలో తప్పనిసరిగా తులసి ఆకులను శివునికి సమర్పణ చేయకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి. శివునికి ఎప్పుడు బిల్వ పత్రాలతోనే అర్చన చేయాలి.

 • కొబ్బరి నీళ్లు
  శివ లింగం దగ్గర కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. కానీ కొబ్బరి నీటిని సమర్పించకూడదు.


 • చంపా
  శివలింగం పరమశివుని ప్రతిరూపం కాబట్టి ఆయనకి ఇష్టమైన తెల్లని పువ్వులను మాత్రమే శివలింగానికి సమర్పించవచ్చు.చంపా పువ్వులను మాత్రం పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే వాటిని శివుడు శపించాడని నమ్ముతారు.

 • కుంకుమ తిలకం
  శివలింగానికి కుంకుమ తిలకం ఎప్పుడూ వాడవద్దు. భక్తులు కానీ పార్వతీ మరియు గణేషుడి విగ్రహాలకు కుంకుమ తిలకాన్ని వాడతారు.

 • సమర్పించే దేన్నీ మీరు తినవద్దు లేదా తాగవద్దు
  భక్తులు శివలింగానికి సమర్పించే దేన్నీ తినకూడదు, తాగరాదు. అది చెడ్డశకునాన్ని తేవటమే కాకుండా అదృష్టం,డబ్బు దూరం అవుతాయి. అంతేకాక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

 • జలధార
  ఇంటిలో శివలింగాన్ని ఉంచి పూజిస్తే తప్పనిసరిగా జలధార ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి. జలధార లేకుండా శివలింగాన్ని పూజిస్తే, అది నెగటివ్ శక్తులను ఆకర్షిస్తుంది.