అందంగా కనబడటానికి అయిదు మార్గాలు  

5 Simple Ways To Look Beautiful-

English Summary:Delightful, beautifully, will all appear as gresiyas. He vadanakkaraledu babble drugs.Time does not work pettukovalsina on a regular basis to assign a face pack. Five ways to put ayidante five habits.

* Drinking water well, always being hydrated. It is the most important task.Not only in keeping the skin clean, the body from the inside out uncukuntene also pretty good looking.

* Assigning proper sleep.As long as the rest of the body ivvananta kanabadalanukovadam pretty ambitious. Must give 7-8 hours of sleep per day is definitely upon.The skin will be healthy.

* Staying away from bad habits.Sigaretlu, alcohol in your beauty, skin cedagotteve. Sigaretlaki especially being away.Mahesh Babu, such as Hrithik Roshan, handed sigaretlu understand why it stopped. As well as a healthy food, eating fruits.

* Hovering over the body. That means regular exercise.
 • చూడముచ్చటగా, అందంగా, గ్రెషియస్ గా కనబడాలని అందరికి ఉంటుంది. దీనికోసం ఏవేవో మందులు వాడనక్కరలేదు.

 • అందంగా కనబడటానికి అయిదు మార్గాలు-

 • టైమ్ కేటాయించి ఫేస్ ప్యాక్ రోజూ పెట్టుకోవాల్సిన పనే లేదు. అయిదు మార్గాలు, అయిదంటే అయిదే అలవాట్లు చాలు.

 • * నీళ్లు బాగా తాగడం, ఎల్లప్పుడ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండటం. ఇది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పని.

 • చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం వరకే కాదు, శరీరాన్ని లోపలి నుంచి అందంగా ఉంచుకుంటేనే బయటకి కూడా అందంగా కనబడతారు.

  * సరైన నిద్ర కేటాయించడం.

 • శరీరానికి సరైన విశ్రాంతిని ఇవ్వనంత కాలం అందంగా కనబడాలనుకోవడం అత్యాశే. రోజుకి 7-8 గంటల నిద్ర ఖచ్చితంగా ఒంటికి ఇవ్వాల్సిందే. అప్పుడే చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

 • * చెడు అలవాట్లకి దూరంగా ఉండటం. సిగరేట్లు, మద్యం మీ అందాన్ని, చర్మ సౌందర్యాన్ని చెడగొట్టేవే.

 • ముఖ్యంగా సిగరేట్లకి దూరంగా ఉండటం. మహేష్ బాబు, హృతిక్ రోషన్ లాంటి అందగాళ్ళు సిగరేట్లు ఎందుకు మానేశారో అర్థం చేసుకోండి.

 • అలాగే అరోగ్యకరమైన తిండి, ఫలాలు తినడం.

  * శరీరాన్ని కదిలించడం.

 • అంటే క్రమం తప్పని వ్యాయామం. శరీరాన్ని ఒకే చోట కూర్చోబెట్టకుండా, కాస్త పనిని ఇవ్వండి.

 • రక్తం శరీరమంతా బాగా సరఫరా జరిగేలా చూసుకోండి.

  * వేదాంతం లాగా అనిపించినా, నవ్వు అందాన్ని పెంచుతుంది.

 • నవ్వులో ఉన్న అందం మరెక్కడ ఉండదు. మానసిక సమస్యలను దగ్గరకి రానివ్వకుండా నవ్వుతూ ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

 • మీరెప్పుడు అందంగా కనబడతారు.