చిటికెలో తలనొప్పిని తగ్గించే అద్భుతమైన ఆయిల్స్  

5 Effective Essential Oils For Headaches-

No headache comes with age. The headache comes with extreme frustration. Headache is due to stress and extreme thoughts. Increased pressure increases headaches. The English tablet will usually wear a headache. Without any side effect, headaches can easily be cut in a natural way. We have many types of oils available for it. Let's get to know them in detail.

Eucalyptus oil.

Take four drops of eucalyptus oil and put on the brow and soles of gentle massage. This leads to lowering headache and stress, even chamomile floral oil.

Antioxidant properties in chamomile floral oil helps in reducing headaches. Take four drops of chamomile floral oil and put on the brow and soles of gentle massage. This leads to lowering of headache and stress too .. Peppermind oil.

Peppermint oil is rich in anti-spasmodic properties that prevent headaches. This also leads to anxiety. Take a little peppermint oil and put on the forehead and gently massage the tissues will reduce the headache.

2 drops of rosemary oil, 1 teaspoon of coconut oil well and put on the forehead and tender massage to reduce the headache. The oil has an analgesic and anti-inflammatory properties that facilitate immediate relief from clove oil.

వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా తలనొప్పి వస్తుంది. తలనొప్పి వచ్చిందంటవిపరీతమైన చిరాకు వస్తుంది. తలనొప్పి అనేది ఒత్తిడి,విపరీతమైన ఆలోచనకారణంగా వస్తుంది..

చిటికెలో తలనొప్పిని తగ్గించే అద్భుతమైన ఆయిల్స్-

ఒత్తిడి పెరిగే కొద్ది తలనొప్పి కూడా పెరుగుతుందిసాధారణంగా తలనొప్పి రాగానే ఇంగ్లీష్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆలకాకుండా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా స‌హజ సిద్ధ‌మైన ప‌ద్ధ‌తిలతలనొప్పిని సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. దాని కోసం మనకు ఎన్నో రకాల ఆయిల్సఅందుబాటులో ఉన్నాయి.

వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

యూక‌లిప్ట‌స్ ఆయిల్‌

చామంతి పూల నూనె

పెప్ప‌ర్‌మింట్ ఆయిల్‌

రోజ్‌మేరీ ఆయిల్‌

ల‌వంగ నూనె