2018 లో తులారాశి వారు ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తపడితే జీవితంలో తిరుగు ఉండదు  

2018 Tula Rasi Telugu Rasi Phalalu-

2018 సంవత్సరంలో తుల రాశి వారికీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఈ రాశవారికీ సంవత్సరం ప్రారంభంలో చాలా పవర్ ఫుల్ గా ఉంటుంది. అంతేకాక కాస్దూకుడుగా ఉంటారు. అయితే కుటుంబం ,వైవాహిక జీవితంను ఆస్వాదించాలంటే కొంనియంత్రణ అవసరం..

2018 లో తులారాశి వారు ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తపడితే జీవితంలో తిరుగు ఉండదు-

జనవరి నుంచి మార్చి మధ్య కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చుఎవరితోనైనా మాట్లాడే సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి. ఎందుకంటే మీరమాట్లాడే మాటలు ఇతరుల సెంటిమెంట్ ని దెబ్బతీయవచ్చు. మీరు పనిచేసే చోమీకు మంచి వస్తుంది.

అలాగే మీ ఆలోచనలు కూడా అందరికి నచ్చుతాయి.పరిస్థితులను అన్ని విధాలుగా మీకు అనుకూలంగా మార్చుకొనే సత్తా మీలో ఉందిమీలో కాస్త బద్ధకం ఉంటుంది. దాన్ని దూరం చేసుకోవాలి.

అలాగే సహా ఉద్యోగులమీతో తటస్థంగా ఉంటారు.వారి సహకారం మీకు ఉండదు. అందువల్ల మీరు సొంసామర్ధ్యంపై ఎక్కువగా ఆధారపడాలి.

జనవరి నుంచి మార్చి మధ్య సంపాదన పెరిగఅవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మీరు ఒంటరిగా ఉండుట వలన కుటుంబంలో కలవలేసంతోషానికి కొంచెం దూరం అవుతారు.కుటుంబానికి తగినంత సమయాన్ని కేటాయించడంలో విఫలం అవుతారు.

కుటుంబానికసమయాన్ని కేటాయిస్తే మీకు ఇక తిరుగు ఉండదు. మీరు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశఉంది. పిల్లలు మంచి వృద్ధిలోకి వస్తారు.

విద్యార్థులు కష్టపడితే మంచఫలితం ఉంటుంది. మార్చి తర్వాత మీ వైవాహిక జీవితంలో మంచి పురోగతి ఉంటుందిమీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకొనే దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టవలసి ఉంటుంది.