అష్టాదశ పురాణాలు ఏవి ? వాటి విశిష్టత ఏమిటి ?  

 • 1) బ్రహ్మ పురాణం :

 • దీనికి ఆది పురాణం అనే పేరు ఉంది. పేరుకే బ్రహ్మ పురాణం కాని, బ్రహ్మని పరమాత్మగా చూపదు. మహావిష్ణువు దశల గురించి, శివుడి గురించి ఎక్కువ చర్చ ఉంటుంది.

 • 2) పద్మ పురాణం :

 • విష్ణువు నుంచి చూస్తే ఈ బ్రహ్మాండం ఏమిటి ? విష్ణు అవతారాల గురించి ఉంటుంది. ఇందులోనూ రాముడు – సీత కథ ఉన్నా, రామాయణంకి భిన్నంగా ఉంటుంది.

 • 3) విష్ణు పురాణం :

 • మహావిష్ణువు గురించి, పరమాత్మ మహావిష్ణువుగా వివరంగా ఉంటుంది. అయితే కాలక్రమంలో దీని చాలా మారుస్తూ వచ్చారని చెబుతారు.

 • 4) శివ పురాణం :

 • శైవం గురించి చెబుతుంది. శివుడి నుంచే విష్ణువు, బ్రహ్మ వచ్చినట్లు చెబుతుంది.

 • 5) భాగవత పురాణం :

 • అత్యధిక ప్రజాదారణ పొందిన పురాణం, అత్యధిక మందికి తెలిసిన పురాణం. విష్ణువు అవతారాల గురించి చెబుతుంది.

 • 6) నారద పురాణం :

 • భారతదేశంలో ఉన్న పవిత్ర నదుల గురించి చెబుతుంది. గ్రహాల గురించి చెబుతుంది. విష్ణువు, శివుడు, కృష్ణుడు, లక్ష్మిదేవి గురించి విపులంగా ఉంటుంది.

 • 7) మార్కండేయ పురాణం :

 • వైష్ణవం, శైవంకి భిన్నంగా, శక్తి గురించి చెప్పే పురాణం ఇది. అంటే నారాయణుడు కాదు, శివ పురాణంలో చెప్పినట్టు శివుడు కాదు, ఆదిశక్తి, అంటే ఓ మహిళని సృష్టికర్తగా చూపుతుంది.

 • 8) అగ్ని పురాణం :

 • రాజకీయాలు, వాస్తు శాస్త్రం, సైన్యం, సైన్స్ ఇలా ఇప్పుటి ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్నో విషయాల గురించి అప్పుడే చెప్పారు.

 • 9) బ్రహ్మాండ పురాణం :

 • న్యాయం, ప్రభుత్వాలు, రాజకీయాలు ఇలాంటి అంశాలు ఎన్నో ఉంటాయి. లలీత సహస్ర నామాలు ఇందులో ఉండటం విశేషం. 10) మత్స్య పురాణం :

 • పేరుకి తగ్గట్టే విష్ణుమూర్తి పది అవతారాల్లో ఒకటైన మత్స్య అవతారం గురించి చెబుతుంది. బ్రహ్మ – సరస్వతి బంధం, నర్మదా నది విశిష్టత ఇతర ప్రధాన అంశాలు.

 • 11) బ్రహ్మవైవర్త పురాణం :

 • దేవుళ్ళు, దేవతల ప్రేమకథలు ప్రధాన అంశం.

 • 12) వామన పురాణం :

 • ఇది ఒకప్పుడు వైష్ణవంకి సంబంధించిన పురాణం అంట. ఇప్పుడు శైవంకి సంబంధించింది అని చెబుతారు. మార్పులు జరిగాయి అంట.

 • 13) లింగ పురాణం :

 • శివుడు లింగాన్ని సృష్టికి మూలంగా చూపుతుంది. బ్రహ్మ – విష్ణువుల గొడవ కథ ఇందులోదే.

 • 14) వరాహ పురాణం :

 • పేరులో ఉన్నట్లే నారాయణుడి వరాహ అవతారం ప్రధానం అంశం. అయితే కృష్ణుడు మరియు దుర్గ గురించి కూడా వివరాలు ఉంటాయి.

 • 15) వాయు :

 • అతి ప్రాచీనమైన పురాణాల్లో ఒకటి. తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ – ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గురించి కూడా ఇందులో ఉండటం విశేషం.

 • 16) స్కంద పురాణం :

 • శివుడి కుమారుడు కార్తికేయుడి గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది. భారత దేశంలోని పవిత్ర స్థలాల గురించి కూడా ఉంటుంది.

 • 17) కుర్మ పురాణం :

 • నారాయణుడి అవతారం కుర్మ గురించి ఇందులో ఉంటుంది. అత్యంత ఆసక్తికరమైన పురాణంగా దీనికి పేరు.

 • 18) గరుడ పురాణం :

 • ఈ పురాణం గురించి మీకు తెలిసిందే. స్వర్గం, నరకం, జన్మలు పునర్జన్మలు, పాపలు, పుణ్యాలు, శిక్షలు ఇలా అన్ని ఉంటాయి. ఇది కూడా వైష్ణవ పురాణం.