గూగుల్‌కు పోటీ ఇస్తున్న టీనేజర్‌  

Google Beware !-

English Summary:Google gave a sixteen kuradru competition. He is a citizen of Canada of Indian origin.Jasta passed to the class. But the Google search engine, a search engine that he was prepared to compete.Gugul to provide any information in seconds than we made this guy works akyuretga serca engine nalabhaiedu percent. Anmol takrel the engine just a few months by the kuradru his serca.Anmol show online science around the world by Google demonstrates his serca engine. Lopunnavare from thirteen to eighteen years of age to fight this sainsa Ferlo.Intarnasip a leading IT company based in Bangalore for two weeks, he returned to India right now. Merikallantivaru are many young people in this generation.They andipuccukuntunnaru modern technology secrets. These are the things that make the big companies and surprising.Serca engine Google made changes to the competition surprises coming out of this guy intarnasipku Bangalore. His roots are not Indian.....

గూగుల్‌కు పోటీ ఇచ్చాడు ఓ పదహారేళ్ల కురాడ్రు. అతను భారత సంతతికి చెందిన కెనడా దేశపు పౌరుడు. జస్‌్ట పదో తరగతి పాసయ్యాడు..

గూగుల్‌కు పోటీ ఇస్తున్న టీనేజర్‌-

కాని గూగుల్‌ సెర్చ్ ఇంజిన్‌కు పోటీగా తాను ఒక సెర్చ్ ఇంజిన్‌ తయారుచేశాడు. ఏ సమాచారాన్ని అయినా సెకన్లలో మనకు అందించే గూగూల్‌ కంటే ఈ కుర్రాడు తయారుచేసిన సెర్‌్చ ఇంజిన్‌ నలభైఏడు శాతం ఆక్యురేట్‌గా పనిచేస్తుందట. అన్‌మోల్‌ టక్రెల్‌ అనే ఈ కురాడ్రు తన సెర్‌్చ ఇంజిన్‌ను కేవలం కొన్ని నెలల్లో రూపొందించాడు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా గూగుల్‌ నిర్వహించిన ఆన్‌లైన్‌ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో అన్‌మోల్‌ తన సెర్‌్చ ఇంజిన్‌ ప్రదర్శించాడు. ఈ సైన్‌్స ఫేర్‌లో పదమూడేళ్ల నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు లోపున్నవారే పాల్గొనాలి. బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఓ ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో రెండు వారాల ఇంటర్‌్నషిప్‌ చేయడం కోసం ఇతను ప్రస్తుతం ఇండియాకు వచ్చాడు.

ఈ తరం యువతీ యువకుల్లో మెరికల్లాంటివారు ఎందరో ఉన్నారు. వారు ఆధునిక టెక్నాలజీ రహస్యాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. పెద్ద కంపెనీలు చేసే పనులను వీరు చేసి ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు.

గూగుల్‌కు పోటీ ఇచ్చేలా సెర్‌్చ ఇంజిన్‌ తయారు చేసిన ఈ కుర్రాడు ఇంటర్‌్నషిప్‌కు బెంగళూరుకు రావడం ఆశ్చర్యకరమే. అతని మూలాలు భారతలోనే కదా ఉన్నాయి.