వేసవిలో శరీరంలో వేడిని తగ్గించే సులభమైన చిట్కాలు  

The summer comes to heat the heat of the sun. Carefully take care of infants and older ones. The heat in the body comes out of sweat. The percentage of water in the body is reduced. The percentage of salt also decreases. The body temperature increases and the body warms up. There are several home tips to reduce the heat and heat in the body during this summer. Let's learn about them now.

Drinking water in the body should be one of the most common in the body. Drink more than summer drinking in summer days.

. Citrus fruits should be taken very high. These fruits are rich in vitamin C and water.

Yoghurt rice is a good home tip to reduce heat in the body during summer. Eat more of the yogurt rice in the summer. Some people eat very little yogurt. They have to eat more yogurt and eat more .. buttermilk. Buttermilk is very effective in reducing heat in the body and reducing summer heat.

వేసవికాలం వచ్చిందంటే ఎండ వేడికి వడదెబ్బ తగలటం ఖాయం. ఇపసిపిల్లలు,ముసలివారిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఈ ఎండ వేడికశరీరంలోని నీరు చెమట రూపంలో బయటకు వస్తుంది...

వేసవిలో శరీరంలో వేడిని తగ్గించే సులభమైన చిట్కాలు-

దాంతో శరీరంలో నీటి శాతతగ్గిపోతుంది. అలాగే ఉప్పు శాతం కూడా తగ్గిపోతుంది. దాంతో శరీరంలఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి శరీరం వేడెక్కుతుంది.

ఈ వేసవికాలంలో వడదెబ్బ మరియశరీరంలో వేడిని తగ్గించుకోవటానికి అనేక ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడవాటి గురించి తెలుసుకుందాం.

శరీరంలో వేడి తగ్గాలంటే రోజులో ఎక్కువగా నీటిని త్రాగుతూ ఉండాలి.

మాములరోజుల్లో త్రాగే నీటి కన్నా వేసవిలో ఎక్కువగా త్రాగాలి.

సిట్రస్ పండ్లను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఈ పండ్లలో విటమిన్ సి మరియు నీటశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

వేసవికాలంలో శరీరంలో వేడిని తగ్గించటానికి పెరుగు అన్నం మంచి ఇంటి చిట్కఅని చెప్పవచ్చు...

వేసవికాలంలో పెరుగు అన్నం ఎక్కువగా తినాలి. కొంత మందపెరుగు అన్నమును చాలా తక్కువగా తింటారు. వారు పెరుగు అన్నమును ఎక్కువగతినటం అలవాటు చేసుకోవాలి.

మజ్జిగను ఎక్కువగా త్రాగుతూ ఉండాలి. మజ్జిగ శరీరంలో వేడిని తగ్గించవేసవి తాపాన్ని తగ్గించటంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.

ఒక గ్లాస్ చల్లని పాలలో ఒక స్పూన్ బాదం పొడి లేదా రెండు చుక్కల బాదఆయిల్ వేసి బాగా కలిపి త్రాగాలి.