వివాహంలో 'గరికె ముంత' ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?  

Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages-

వివాహంలో గరికె ముంత కు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.అయితే ప్రాంతాన్నబట్టి పిలిచే పేరులో మార్పు ఉంటుంది.కానీ ప్రతి ప్రాంతంలోనూ వివాసమయంలో ఈ ఆచారం ఉంది.ఆంధ్ర దేశంలోనూ, రాయలసీమ లోనూ, తెలంగాణాలోనూకర్నాటక లోనూ కరగ అనే పేరుతోనూ… తమిళంలో కరగం అనే పేరు తోనూ… ఇతఆంధ్ర ప్రాంతాలలో గరికె, గరిక, గరిగ, గరిగె అనే పేర్లతోనూ పిలుస్తారు.పేరుతొ పిలిచినా ఆచారం మాత్రం ఒకటే.

Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages--Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages-

గరికెలను పూజిస్తే అమ్మవారిని పూజించినట్టే అని భావిస్తారు.గరికె అంటకుండ అని అర్ధం.అసలు ఈ ఆచారం ఎలా వచ్చిందంటే ….ద్రౌపది తన వివాసమయంలో ఆనందంతో ప్రక్క నున్న కలశాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుని చిందులవేసిందనీ, ఆ విధంగా అది పవిత్రం పొందిందనీ అంటారు.అప్పటి నుంచి వివాహసమయంలో అన్ని ప్రాంతాలలోను ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు.

ఈ గరికె ముంతను పెళ్ళికి ముందు రోజు కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్లి కానుకలచెల్లించి ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఒక గదిలో ఉంచి దీపారాధన చేసి పూజలచేస్తారు.

ముందుగా ఈ గరిగెను పూజించటాన్ని గౌరి పూజగా భావిస్తారు.వివాసమయంలో గరిగెను దంపతుల ముందుంచి మరల పూజ చేసి, వివాహాన్ని పూర్తచేస్తారు.వివాహం జరిగినంత సేపూ గరిగె ముంత ఎంతో ప్రాముఖ్యం వహిస్తుందివధువు అత్తగారింటికి వెళ్ళే ముందు ఈ గరిగను వధువుతో పంపించి పెండ్లతరువాత కూడ దానిని పవిత్రంగా చూస్తారు.