వివాహంలో 'గరికె ముంత' ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?  

Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages-importance Of Garika Muntha,pelli Importance,unknown Facts Of Garika Muntha

Marriage is very important in marriage. But there is a change in the name of the area. But in every area there is a custom at the wedding. In Andhra Pradesh, in Rayalaseema, in Telangana and in Karnataka, the name Karagha is known in the name of Karagam in Tamil ... Other Andhra regions are known as Garikha, Garika, Garika and Garige. The name of the name is the same.

.

It is believed that worshiping the Goddess is worshiped by Amma. Garikha means pot. This is how the tradition has come ... Draupadi is said to have sprung up the side of the gesture at the time of his marriage and has been spewing it, thus making it sacred. This ritual is practiced in all areas of the time since then. This is a great way to go to the potter's house on the day before marriage and take the house to the house and put it in a room and worship and pray. Prior to this the worship of Gauri is regarded as Gauri Puja. At the time of the wedding, she prayed before the couple and then finished the wedding. Garige is very important as long as the marriage. The bride is sent to the bride before going to the maternal grandfather and will see it after the wedding.

..

..

..

వివాహంలో గరికె ముంత కు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అయితే ప్రాంతాన్నబట్టి పిలిచే పేరులో మార్పు ఉంటుంది. కానీ ప్రతి ప్రాంతంలోనూ వివాసమయంలో ఈ ఆచారం ఉంది..

వివాహంలో 'గరికె ముంత' ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?-Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages

ఆంధ్ర దేశంలోనూ, రాయలసీమ లోనూ, తెలంగాణాలోనూకర్నాటక లోనూ కరగ అనే పేరుతోనూ… తమిళంలో కరగం అనే పేరు తోనూ… ఇతఆంధ్ర ప్రాంతాలలో గరికె, గరిక, గరిగ, గరిగె అనే పేర్లతోనూ పిలుస్తారు. పేరుతొ పిలిచినా ఆచారం మాత్రం ఒకటే.

గరికెలను పూజిస్తే అమ్మవారిని పూజించినట్టే అని భావిస్తారు. గరికె అంటకుండ అని అర్ధం. అసలు ఈ ఆచారం ఎలా వచ్చిందంటే …. ద్రౌపది తన వివాసమయంలో ఆనందంతో ప్రక్క నున్న కలశాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుని చిందులవేసిందనీ, ఆ విధంగా అది పవిత్రం పొందిందనీ అంటారు.

అప్పటి నుంచి వివాహసమయంలో అన్ని ప్రాంతాలలోను ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు..

ఈ గరికె ముంతను పెళ్ళికి ముందు రోజు కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్లి కానుకలచెల్లించి ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఒక గదిలో ఉంచి దీపారాధన చేసి పూజలచేస్తారు. ముందుగా ఈ గరిగెను పూజించటాన్ని గౌరి పూజగా భావిస్తారు.

వివాసమయంలో గరిగెను దంపతుల ముందుంచి మరల పూజ చేసి, వివాహాన్ని పూర్తచేస్తారు. వివాహం జరిగినంత సేపూ గరిగె ముంత ఎంతో ప్రాముఖ్యం వహిస్తుందివధువు అత్తగారింటికి వెళ్ళే ముందు ఈ గరిగను వధువుతో పంపించి పెండ్లతరువాత కూడ దానిని పవిత్రంగా చూస్తారు.