వివాహంలో 'గరికె ముంత' ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?  

  • వివాహంలో గరికె ముంత కు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అయితే ప్రాంతాన్ని బట్టి పిలిచే పేరులో మార్పు ఉంటుంది. కానీ ప్రతి ప్రాంతంలోనూ వివాహ సమయంలో ఈ ఆచారం ఉంది. ఆంధ్ర దేశంలోనూ, రాయలసీమ లోనూ, తెలంగాణాలోనూ, కర్నాటక లోనూ కరగ అనే పేరుతోనూ… తమిళంలో కరగం అనే పేరు తోనూ… ఇతర ఆంధ్ర ప్రాంతాలలో గరికె, గరిక, గరిగ, గరిగె అనే పేర్లతోనూ పిలుస్తారు. ఏ పేరుతొ పిలిచినా ఆచారం మాత్రం ఒకటే.

  • -

  • గరికెలను పూజిస్తే అమ్మవారిని పూజించినట్టే అని భావిస్తారు. గరికె అంటే కుండ అని అర్ధం. అసలు ఈ ఆచారం ఎలా వచ్చిందంటే …. ద్రౌపది తన వివాహ సమయంలో ఆనందంతో ప్రక్క నున్న కలశాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుని చిందులు వేసిందనీ, ఆ విధంగా అది పవిత్రం పొందిందనీ అంటారు. అప్పటి నుంచి వివాహం సమయంలో అన్ని ప్రాంతాలలోను ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారు.

  • ఈ గరికె ముంతను పెళ్ళికి ముందు రోజు కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్లి కానుకలు చెల్లించి ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఒక గదిలో ఉంచి దీపారాధన చేసి పూజలు చేస్తారు. ముందుగా ఈ గరిగెను పూజించటాన్ని గౌరి పూజగా భావిస్తారు. వివాహ సమయంలో గరిగెను దంపతుల ముందుంచి మరల పూజ చేసి, వివాహాన్ని పూర్తి చేస్తారు. వివాహం జరిగినంత సేపూ గరిగె ముంత ఎంతో ప్రాముఖ్యం వహిస్తుంది. వధువు అత్తగారింటికి వెళ్ళే ముందు ఈ గరిగను వధువుతో పంపించి పెండ్లి తరువాత కూడ దానిని పవిత్రంగా చూస్తారు.