రోడ్డు ఆక్సిడెంట్ లో చనిపోయేముందు అతను తన తల్లికి పంపిన ఈ మెసేజ్ చూస్తే కన్నీళ్లే.!       2018-06-02   02:23:45  IST  Raghu V

రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయే ముందు ఓ వ్యక్తి తన భావాలను రాస్తే ఇలా ఉంటుందంటూ రాసిన ఉత్తరం ఇది. హృదయాన్ని కదిలించింది. దీన్ని చదివాక ఎవరైనా మారితే ఆ క్రెడిట్ మాత్రం ఈ పోస్ట్ ను రాసిన వారికే దక్కుతుంది.

అమ్మా ! … నేనొక పార్టీకి వెళ్ళాను …

నువ్వు చెప్పిన మాటను గుర్తుంచుకున్నాను …
నన్ను త్రాగమని అందరూ ప్రోత్సహించినా నేను మద్యం పుచ్చుకోలేదు, సోడా త్రాగాను …
నీ మాట విన్నందుకు మంచిగా అనిపించింది.
నువ్వెప్పుడూ నా మంచి కోరే చెప్తావు. . .
నాకు తెలుసు ఇతరులు “పరవాలేదులే, త్రాగినా డ్రైవ్ చెయ్యొచ్చు అని చెప్పినా, నువ్వు చెప్పినట్లే నేను మద్యం త్రాగి డ్రైవ్ చెయ్యలేదు, పార్టీ అయిపోయింది.
త్రాగిన వారందరూ కార్లలో ఎక్కి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు …
నేనూ నా బండి ఎక్కి రోడ్డు మీదికి వచ్చాను.
ఆ రెండో కారు నన్ను గమనించలేదు …

-

“ ఢాం ” అని నన్ను డీ కొట్టింది ….
డివైడర్ మీద నేను పడి ఉన్నాను.
పోలీసులు వచ్చారు …
ఆ రెండో డ్రైవర్ త్రాగేసి ఉన్నాడన్నారు !
ఆంబులెన్స్ వచ్చింది …
నేను కొద్దిసేపట్లో మరణిస్తానని వారన్నారు !

అమ్మా ! …
త్రాగినది అతడు, మరణిస్తున్నది నేను !
నా చుట్టూ రక్తం … నా రక్తం …
అమ్మా ! … నేను త్రాగలేదు.
తక్కిన వాళ్ళు త్రాగారు, వాళ్ళకు సరైన ఆలోచన లేదు !
నువ్వు నాకు చెప్పినట్లుగా … వాళ్ళకు ఎవ్వరూ హితం చెప్పలేదా ?
చెప్పి ఉండి ఉంటే నాకీ భయంకర అకాల మరణం తప్పేదిగా ?
నేను భరించలేని నొప్పి … బాధ … నరకయాతన అనుభవిస్తున్నా …
నన్ను కొట్టినవాడు ఊరికే నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాడు …
నేను చచ్చిపోతూ ఉంటే … అతడు శూన్యం చూస్తూ నడుస్తున్నాడు !
అమ్మా ! … ఇదేమి న్యాయం ?
నాకు సమాధానం చెప్పమ్మా …
నాకు భయం వేస్తోంది … !
నా ఊపిరి ఆగిపోతున్నది … !
నా కోసం నువ్వు ఏడవకమ్మా ! … అమ్మా ! .

-

మాటల్ని అలవోకగా మెలికలు తిప్పే నాకే మాటలు రాని పరిస్థితి ఇది చదివాక… నా చేతిలోని మౌస్, కర్సర్లు కూడా ఇంకా ఈ ఉత్తరంలోని..వాళ్లకు ఎవ్వరూ హితం చెప్పలేదా అనే లైన్ దగ్గర ఆగి ఆలోచిస్తున్నాయ్. మార్పు కోసం రాసే అనేక మెసేజ్ లలో దిబెస్ట్ మెసేజ్ ఇదే నా దృష్టిలో.