మహానుభావుడు టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్   Mahanubhavudu Total Worldwide Collections     2017-11-01   00:30:07  IST  Raghu V

Nizam – 6.10 cr
Ceded – 2.70 cr
UA – 2.80 cr
East – 1.70 cr
West- 1.08 cr
Krishna- 1.63 cr
Guntur – 1.80 cr
Nellore – 0.63 cr

Telugu states total – 18.44 cr

Karnataka – 1.30 cr
ROI – 0.60 cr
Overseas – 2.80 cr

Worldwide Total share – 23.14 cr

* HIT (mostly an own released movie)

* Recovered valued theatricals and budget.

* Second biggest grosser in Sharwanand’s career after Shatamanam Bhavathi.