జామ ఆకులలో ఎన్ని సౌందర్య ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయో తెలుసా?  

%e0%b0%9c%e0%b0%be%e0%b0%ae %e0%b0%86%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%8b %e0%b0%8e%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b0%bf %e0%b0%b8%e0%b1%8c%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%af--

జామ ఆకులను నీటిలో వేసి మరిగించి ఆ నీటితో ముఖాన్ని కడగాలి.

జామ ఆకుల్లోని కొన్ని కారకాలు చర్మంపై మంట, దురద తగ్గిస్తాయి.