జగన్మోహనరెడ్డి ని హత్య కి కుట్ర చేసిన భార్య ..! చిన్న క్లూ తో పట్టుకున్న పోలీసులు ..!  

జగన్మోహనరెడ్డి ని హత్య కి కుట్ర చేసిన భార్య .. చిన్న క్లూ తో పట్టుకున్న పోలీసులు ..--