చెవులు కుట్టించటం వెనక ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటి?  

మన సంప్రదాయంలో ఆడపిల్లలకు చెవులు కుట్టించటం అనేది ఒక ఆచారంగా ఉంది. ఆడపిల్ల జీవితంలో మేనమామ పాత్ర చెవులు కుట్టించే కార్యక్రమం నుండి మొదలు అవుతుంది. మేనమామ ఒడిలో కూర్చోబెట్టి చెవులు కుట్టిస్తారు..

-

కొంత మంది మగపిల్లలకు కూడా చెవులు కుట్టిస్తారు. కొంత మంది చెవులు కుట్టించటం అలంకారం కోసం అని భావిస్తారు. మరి కొంత మంది మూఢనమ్మకం అని కొట్టిపారేస్తూ ఉంటారు.

అయితే ఆడపిల్లల విషయంలో ఆచారపరంగా వచ్చిన ఆభరణాలు … అలంకరణల వెనుక అసలైన అర్థాలు ఎప్పటికప్పుడు వెలుగులోకి వస్తూనే వున్నాయి. ఈ ఆచారం వెనక కూడా ఆరోగ్యకరమైన కారణం ఉంది.చెవులు కుట్టించటం అనేది ‘ఆక్యుపంక్చర్’వైద్య విధానానికి సంబంధించింది. ఈ వైద్య విధానం చైనా ప్రాచీన వైద్యం. చెవులను కుట్టించటం వలన చెవులకు సంబందించిన వ్యాధులు రావు.

అంతే కాకుండా దృష్టి దోషాలు … మూర్చలు … రక్తపోటు … ఆయాసం వంటి వ్యాధులకు దూరంగా ఉంచుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే మన పెద్దవారు ఆచారం పేరుతొ చెవులను కుట్టించే విధానాన్ని పెట్టారని చెప్పవచ్చు.