కెంపు ఆడవారికి మంచిదా...మగవారికి మంచిదా?  

కెంపులను ఇంగ్లిష్ లో రూబీ అని అంటారు.సంస్కృతంలో మాణిక్యం అని అంటారుమన అభివృద్ధిలో కూడా కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది.పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరరోజు రోజుకి అభివృద్ధి అనేది జరగాలి.వారి అభివృద్ధిని చూసతల్లితండ్రులు చాలా సంతోషపడతారు.ఈ అభివృద్ధిని చూసి ఈర్ష్య పడేవారఉంటారు.ఈ ఈర్ష్య ద్వేషాల ప్రభావం పడకుండా ఉండాలంటే కెంపు జాతి రత్నాన్నధరించాలి.

కెంపు ఆడవారికి మంచిదా…మగవారికి మంచిదా? --

ఎరుపు వర్ణం జాతి రత్నం ధరించటం వలన నారా దిష్టి తగ్గుతుంది.ఇలా ధరించటవలన వారి అభివృదిలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉండి ఉన్నతస్థితికచేరుకుంటారు.అలాగే వీరు చేసే ఏ పని అయినా తెలివితేటలతో చేస్తారు.అలాగకెంపుని ధరించటం వలన ప్రజా బలం పెరుగుతుంది.వారు చేసే పనికి గుర్తింపలభిస్తుంది.చర్మ వ్యాధులు,జన్యు పరంగా వచ్చే రక్త దోషాలు తగ్గుతాయి.కెంపు రత్నధరించటం వలన ఆరోగ్యపరంగా చాలా బాగుంటుంది.శరీరంలో వేడి ఉన్నా, కళ్ళవేడిగా ఉన్నా,కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నప్పుడు కెంపు జాతి రత్నాన్ని ధరిస్తశరీరంలో వేడి తగ్గటమే కాకుండా కళ్ళ మంటలు కూడా తగ్గిపోతాయి.కెంపులను రాత్రి సమయంలో నీటిలో వేసి ఆ నీటిని మరుసటి రోజు త్రాగితే రక్దోషాలు నశిస్తాయి.

కెంపు ధరించటం అనేది పురుషులకు మంచిదా శస్త్రీలకమంచిదా అనే ఆలోచిస్తే పురుషులకు మంచిదని జ్యోతిష్య నిపుణులచెప్పుతున్నారు.