ఏలినాటి శని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో తెలుసా?  

%e0%b0%8f%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%bf %e0%b0%b6%e0%b0%a8%e0%b0%bf %e0%b0%8e%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b0%bf %e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8--

అయితే శని ప్రభావం తగ్గాలంటే విష్ణుసహస్రనామం, సుందరాకాండ పారాయణంఆదిత్యహృదయం, భగవంతుని ప్రార్థన చేయాల్సి వుంటుంది.