ఇలా చేస్తే తెల్లబడిన జుట్టు కొద్దీ రోజుల్లోనే నల్లబడుతుంది  

With the lifestyle that has changed in these days, the hair is worn on all ages regardless of age. But there is no need to worry that the white man came. Because our ancient Ayurvedic science has some methods of blackening the white hair.

Every day, two to two nails (five fingers at the same time) should be tied to five minutes each. Doing this will stop hair and stop whiteness. From then on, the eyelids start to turn black. It was succeeded by thousands of people who were descendants of the genus. Moreover, we have to make a paste with the available items at home. Let's get to know the materials and the way it's done.
Haircuts Ingredients:
100 grams of softly turmeric henna
Coffee powder - 3 grams
-25 grams of yogurt
Lemon juice - 4 spoons of dough (cut) - 3 g
Brahmi crushed - 10 grams
Ucari crushed - 10 grams
Add these ingredients in a bowl and mix well and wash it off after half an hour. In this way, our Ayurvedic science says that if you do regularly for a month or so, the hair will darken. .

ఈ రోజుల్లో మారిన జీవనశైలి కారణంగా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా అందరిలోనజుట్టు తెల్లబడుతుంది. అయితే తెల్లజుట్టు వచ్చిందని ఆందోళన చెందవలసిఅవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన ప్రాచీన ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో తెల్ల జుట్టుననల్లగా మార్చే కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి..

ఇలా చేస్తే తెల్లబడిన జుట్టు కొద్దీ రోజుల్లోనే నల్లబడుతుంది-

ప్రతి రోజూ 2-3 సార్లు రెండు చేతుల గోళ్లను (ఐదు వేళ్ల గోళ్లను ఒకేసారిఐదు నిముషాల పాటు ఒక దానికొకటి రుద్దాలి. ఈ విధంగా చేస్తే జుట్టు రాలడఆగిపోవడమే కాకుండా తెల్లబడటమూ ఆగిపోతుంది. ఇక అప్పటి నుంచి వెంట్రుకలఒత్తుగా, నల్లగా మారడం ప్రారంభిస్తాయి. దీన్ని వంశ పారంపర్యంగా జట్టతఉన్న వేలాది మందిపై ప్రయోగించగా విజయవంతమైంది.

అంతేకాక మనకు ఇంటిలఅందుబాటులో ఉండే వస్తువులతో ఒక పేస్ట్ తయారుచేసుకోవాలి. దానికి కావలసిపదార్ధాలు, తయారి విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జుట్టు నల్లబడడానికి కావల్సిన పదార్థాలు:
ఈ పదార్ధాలను ఒక బౌల్ లో వేసి బాగా కలిపి తలకు పట్టించి అరగంట తర్వానీటితో కడిగేయాలి. ఈ విధంగా నెల రోజులు క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ ఉంటజుట్టు నల్లబడుతుందని మన ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్పుతుంది..